KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Szkoły

Zapraszamy do naszego ośrodka i do naszych szkół w roku szkolnym 2020/2021, a w szczególności do Branżowej Szkoły I stopnia nr 25 w Łodzi

Szczegóły w dziale Rekrutacja

 


UWAGA !

Informujemy, iż w dniach od 14 do 26 kwietnia 2020 roku Ośrodek zawiesza zakwaterowanie naszych uczniów.

Edukacja będzie się odbywać nadal poprzez zdalne nauczanie.


Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 i czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych, zapraszamy uczniów i rodziców naszej placówki do zapoznania się z pracami domowymi i zakresem materiałów przedmiotowych przygotowanymi przez nauczycieli.PRACE DOMOWE znajdziecie, klikając w podany link:htt...Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 w Łodzi jest publiczną placówką przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek jest placówką terapeutyczną, przeznaczoną dla chłopców i dziewcząt  w wieku od 13 lat. Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu dzieci i młodzieży warunków wychowawczych,  edukacyjnych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji.

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowywanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Przy Ośrodku działa również Punkt Mediacji Rodzinnych, który skierowany jest na wszelką pomoc i współpracę ze wszystkimi osobami zainteresowanymi pomocą jak i instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami o działalności skierowanej na wsparcie dziecka i rodziny.